1. Podatkowe księgi przychodów i rozchodów:

  • księgowanie zdarzeń gospodarczych
  • prowadzenie: ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencji wyposażenia, ewidencji dla potrzeb podatku VAT
  • sporządzanie: deklaracji i zeznań podatkowych, sprawozdawczości GUS

2. Rozliczenia kadrowo-płacowe

  • listy płac,
  • prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników,
  • prowadzenie teczek osobowych pracowników w oparciu o przepisy, rozporządzenia, zgodnie z wymogami PIP,
  • sporządzanie deklaracji ZUS, PIT-4R i innych.

3. Prowadzenie ksiąg rachunkowych 

4. Pozostałe usługi

  • pomoc w rejestracji działalności gospodarczej,
  • rozliczenia osób fizycznych (PIT 37)

Ceny naszych usług ustalane są na podstawie indywidualnych negocjacji z klientem. 

Nasze biuro objęte jest ubezpieczeniem dla przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych OC wykupione w PZU.